מגזין ״ליברל״

Liberal magazine

מגזין בלייזר
blazer magazine

​​ב2019 היה לי טור קבוע בבלייזר בשם "גבולי שלילי פלילי" - גש"פ. הנה כמה מהאיורים
 

In 2019 I maintained a regular column in Blazer Magazine, titled “Controversial, Suboptimal, Criminal”. Here are some of the illustrations published there. 

ידיעות אחרונות
מוסף יום כיפור


Yedioth Aharonoth – Yom Kipur Section

הפנקס - כתב עת מקוון לתרבות וספרות לילדים
HaPinkas – An online magazine for children’s literature and culture

אדם צעיר - גיליון "אוספים"
Adam Tza’ir – "collections" volume

מגזין עיניים - גיליון שיויון
"Einayim" kids magazine equality volume

262 Noa katz.jpg
logo.png